Kaip atsikratyti kurmių / Kurmiu naikinimas

Pagrindinis kurmių maistas – sliekai, vabzdžių lervos ir lėliukės, varlės, pelės, patenkančios į kurmių urvus. Naikindami vabzdžius ir karkvabalių lervas, kurmiai atlieka naudingą darbą. Jie purena dirvą, dirvožemis tampa derlingesnis. Ir vis dėlto kurmių į daržą geriau neįsileisti, nes jie noriai ieško sliekų. Kurmiai labai ėdrūs ir nepakenčia alkio. Ieškodami maisto, jie pažeidžia augalų šaknis. Kurmiai augalų šaknų neėda, jas ėda pelės, kurkliai, einantys kurmių takais. Kurmių galima atsikratyti paspendžiant spąstus arba sukeliant triukšmą.

Pastatykite kelis triukšmingus vėjo malūnėlius ir kurmiai išeis – bet ne toliau kaip iki gretimo sklypo.

Related Post

  • Article By :