Sėjomaina – paprastai.

Kultūrų kaita

Žemė tvarkingai naudojama, kai taikomos sėjomainos. Jomis iš karto išsprendžiami trys svarbūs dalykai: ariamoji žemė padalijama masyvais, nustatoma pasėlių struktūra ir kultūrų kaita.

Kultūras reikia kaitalioti todėl, kad nepablogėtų dirvos fizinės savybės – struktūra, vandens pralaidumas, kad dirva nebūtų vienpusiškai naudojama ir imamos iš jos vis tos pačios maisto medžiagos. Kaitaliojant kultūras, siekiama ir biologinio tikslo – neleidžiama plisti ligoms, kenkėjams ir piktžolėms. Visa tai labai svarbu intensyviai ūkininkaujant.

Taikant ūkyje sėjomainas, galima gerai suplanuoti agrotechnines priemones: žemės dirbimą, kultūrinimą, pasėlių priežiūrą, tręšimo sistemą, apsaugą nuo piktžolių, kenkėjų bei ligų ir kt.

Priešsėlių parinkimas

Įvedant daržovių sėjomainą, labai svarbu joms parinkti tinkamus priešsėlius.

Mėšlu ir kitomis organinėmis trąšomis tręštas laukas pirmiausia skiriamas agurkams ir kopūstams, nes jie tokioje dirvoje gausiausiai dera. Antraisiais metais 

po tręšimo mėšlu auginami burokėliai, morkos, svogūnai, pomidorai ir daržovių sėklojai (tręšiama vien mineralinėmis trąšomis), trečiaisiais metais – ankštinės daržovės: žirniai, pupelės.

Po daugiamečių žolių pirmaisiais metais geriausiai dera kopūstai, agurkai ir pomidorai. Antraisiais ir trečiaisiais metais toje dirvoje auginami svogūnai ir šakniavaisiai.

Nuėmus daržoves, ligomis ir kenkėjais užteršta dirva lieka 2-3, o kartais 4-6 metus. Pavyzdžiui, pomidorų bakterinio vėžio, pomidorų puvinio, agurkų

miltligės pradai išlieka dirvoje 2-3 metus, o nematodai – 4-6 metus. Todėl, sudarant sėjomainų rotaciją (kultūrų kaitaliojimo seką), reikia žiūrėti, kad minėtos kultūros tame pačiame lauke būtų auginamos ne anksčiau kaip po nurodyto laiko.

Sėjomainų tipai

Kiekvienas ūkis, prieš planuodamas sėjomainas, išsiaiškina, koks bus daržovių poreikis. Arčiau miestų ir pramonės centrų esantiems ūkiams tikslinga daugiau auginti daržovių. Jeigu jų auginama nedaug, tai sėjamos ar sodinamos lauko sėjomainoje, bulvių ir pašarinių kaupiamųjų lauke. Tačiau auginant didelius daržovių plotus, paprastai sudaroma speciali sėjomaina.

Specializuojant ir koncentruojant daržovių auginimą, reikia peržiūrėti ir naujai pertvarkyti sėjomainas lietinamose dirvose. Anksčiau sukurtos ir iš dalies įgyvendintos daržovių sėjomainos neatitinka šiuolaikinės pasėlių struktūros reikalavimų.

Siekiant daržovių pasėlių struktūroje kasmet turėti vidutiniškai 33% kopūstų, 25% morkų, 17% burokėlių, 10% agurkų ir 18% svogūnų, pomidorų bei kitų daržovių ir stabilizuoti drėkinamuose laukuose piktžolių, ligų bei kenkėjų plitimą, stambesniems ūkiams siūlomos įvairios racionalios daržovių sėjomainos.

Mūsų Respublikos sąlygomis šalti pavasario ir vasaros vėjai kenkia šilumą mėgstančioms daržovėms, tokioms kaip agurkai, pomidorai ir kt. Joms reikia sudaryti tinkamas ekologines sąlygas. Todėl parenkami plotai užuovėjose ir pasėjamos vėjus užstojančių želdinių juostos (kulisai). Kulisams geriausiai tinka žieminiai rugiai, o iš vasarinių augalų – kukurūzai. Jais apsaugotuose plotuose sumažėja vėjo greitis, susidaro mikroklimatas, padidėja oro ir dirvos drėgmė, pagerėja dirvos ir pažeminio oro sluoksnio šiluminis režimas. Užuovėjinės juostos plotis lygus vienos sėjamosios užgriebio pločiui.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas rekomenduoja tokias sėjomainas sodybinei ir kolektyvinei daržininkystei:

,

Pirmasis laukas treŠiamas miċŚlu ir mineralinėmis trąšomis, kiti trys -mineralinėmis trąšomis

 

Related Post

  • Article By :