Vietos pramoniniams šiltnamiams parinkimas

Parenkant šiltnamiams vietą, atsižvelgiama į organizacines, agroklimatines, inžinerines ir ekonomines sąlygas, ūkio kryptį.

Daržoves auginantys šiltnamių kombinatai kuriami arti stambių pramonės centrų. Čia galima naudoti pigią šiluminę energiją, gamtines dujas. Statomi stambūs (6, 12, 18, 24 ir daugiau ha) šiltnamių kombinatai, kuriuose plačiai taikoma mechanizacija, papildomas apšvietimas elektra, automatinis mikroklimato reguliavimas.

Koridoriumi sujungti keli šiltnamiai ir kai kurios pagalbinės patalpos sudaro kombinatą arba bloką. Viename bloke angarinių šiltnamių būna ne mažiau kaip 1-2 ha, o blokinių šiltnamių – 6 ha.

Blokiniams šiltnamiams reikia 2,5 karto, angariniams – 3,5 karto didesnio sklypo negu jų inventorinis plotas. Arti šiltadaržių neturi būti orą teršiančių šaltinių, nes stiklas ar plėvelė gali greitai nustoti skaidrumo. Netoli šiltadaržių turi būti šilumos ir vandens šaltiniai.

Tokie valstybiniai šiltnamiai buvo statomi, kai energetiniai ištekliai buvo nebrangūs. Dabar privačiai auginantys daržoves ūkiai gali panaudoti paprastesnes šiltnamių konstrukcijas ir jų apšildymą. Šiltadaržiams tinka lygūs, kiek nuolaidūs į pietus, apsaugoti nuo vėjų sklypai. Nuolaidesni kaip 15° šlaitai nelabai tinka. Gruntinis vanduo turi slūgsoti ne sekliau kaip 1,5 m. Prie ūkio turi būti geri privažiuojamieji keliai.

Šiltnamiai teritorijoje išdėstomi kompaktiškai. Šiaurinėje dalyje statomi adminstraciniai ir tarnybiniai pastatai, toliau į pietus – šiltnamiai su stiklo danga, už jų gali būti statomi sintetine plėvele dengti šiltnamiai, toliau – daigynai (jeigu numatoma jų turėti).

Tarp angarinių šiltnamių reikia palikti 6 m tarpus. Žiemą čia nuslenka sniegas. Blokiniai šiltnamiai statomi ne mažesniu kaip 12 m atstumu vienas nuo kito. Šiltnamių projektavimo darbus atlieka projektavimo organizacijos.

Related Post