Daržovių Kultūrų kaita šiltadaržiuose

Šiltnamių daržininkystėje kultūrų kaita suprantama kiek kitaip negu sėjomaina. Kultūrų kaita šiltnamiuose – tai sudaryta vienam eksploatacijos sezonui jų kaitaliojimo schema, pagal kurią kartu su agrotechninėmis ir organizacinėmis priemonėmis efektyviai naudojamas plotas ir tinkamai auginamos daržovės.

Kultūrų kaita sudaroma kiekvieno tipo šiltnamiams atskirai. Ją sudarant, svarbiausia: kuo geriau panaudoti šiltnamių plotą, kad būtų nuimamas kuo didesnis derlius; tinkamai parinkti kultūras; nustatyti produkcijos gavimo terminus.

Kultūrų kaita įvertinama pagal daržovių bendrą išeigą iš 1 m2 inventorinio ploto ir pagal kultūrų kaitos koeficientą, kuris apskaičiuojamas dalijant visų į kultūrų kaitos schemą įtrauktų augalų bendrą plotą iš inventorinio ploto.

Žieminiuose šiltnamiuose (su stiklo danga) galima išauginti 4-5 daržovių kultūras per sezoną. 

Lietuvos klimato zonoje sintetine plėvele dengtiems šiltnamiams su techniniu šildymu (deginant tiesiogiai dujas) galima naudoti kultūrų kaitos pavyzdines schemas, sudarytas žieminiams šiltnamiams su stiklo danga. Sintetine plėvele dengti šiltnamiai, kurie šildomi tiktai laikinai, pradedami eksploatuoti kovo mėnesio pirmąjį dešimtadienį.

 

Related Post

  • Article By :