Optimaliausia temperatūra daržovių auginimui

Tinkama temperatūra:

Tai vienas iš būtiniausių augalų augimo veiksnių.

Visiems augalo fiziologiniams vyksmams, pavyzdžiui, maisto medžiagų asimiliavimui, kvėpavimui, vandens garinimui, reikia tam tikros temperatūros. Nuo temperatūros priklauso asimiliacija ir disimiliacija, drėgmės garinimas, tirpalų siurbimas iš dirvos ir kiti augalo fiziologiniai procesai.

Per aukšta, taip pat per žema temperatūra neigiamai veikia augalo audinius, ir jis gali žūti. Temperatūra būna teigiama arba žalinga ir augalų mikroflorai. Pavyzdžiui, fitoftorozė pradeda plisti ant pomidorų ir bulvių šaltomis naktimis ir šiltomis dienomis. Fuzarioze augalai dažniau suserga, kai temperatūra labai svyruoja. Per dideli temperatūros svyravimai augalą visada blogai veikia. Temperatūra, kurioje visi augalo fiziologiniai procesai intensyviai vyksta, augalui yra palankiausia, arba optimali.

Suprantama, tokioje temperatūroje augalas gali gausiausiai derėti ir subrandinti geriausios kokybės derlių. Įvairių daržovių rūšims ir net jų veislėms reikia gana skirtingų sąlygų. Tuo atžvilgiu visos daržovės skirstomos į dvi grupes: šalnoms atsparias ir šilumamėges daržoves. Pirmai grupei priklauso kopūstai, griežčiai, ropės, ridikėliai, morkos, antrai – agurkinės daržovės, pomidorai, baklažanai, pupelės. Šių grupių daržovių sėkloms dygti reikia skirtingos dirvos temperatūros: pirmos grupės daržovės pradeda dygti +20°C temperatūroje, o antros grupės dygsta tik + 12–15°C temperatūroje 

Nurodyta temperatūra yra tik minimali. Jai dar nukritus, sėklos visai nebedygsta. Palankiausia šalnoms atsparių daržovių sėklų dygimo temperatūra, kurioje sėklos dygsta energingai ir greitai, yra 18-20°C, o šilumamėgių – 25-30°C. Šalnoms atsparios sudygusios daržovės geriausiai auga 12-15°C temperatūroje. Jos nesunkiai ištveria ir kiek ilgiau trunkančias 1-2°C šalnas, taip pat stipresnius (-5, -7°C), bet trumpus šalčius.

Tačiau tokie ilgiau užtrukę šalčiai jau yra kenksmingi. Šilumamėgės daržovės sudygusios geriausiai auga, kai esti 20-25°C šilumos. 10°C temperatūroje jų augimas sulėtėja, o šalnų šios daržovės visai nepakenčia. Per aukšta temperatūra daržovėms kenksminga. Lietuvos klimato sąlygomis per aukšta temperatūra lauke auginamoms daržovėms paprastai nebūna, bet šiltadaržiuose gali pasitaikyti. Todėl per karščius šiltnamius reikia stiklus išbaltinti kreida, primaišius truputį kalkių, ir kt.

Kiekvienu augimo ir vystymosi laikotarpiu daržovėms reikalinga ir kitokia temperatūra. Pavyzdžiui, sėklai brinkti ir dygti reikia aukštesnės temperatūros, o sudygusiems daigams – žemesnės. Mat dar neišsivysčiusios jauno daigo šaknys nepajėgia įsiurbti pakankamai drėgmės ir maisto medžiagų, reikalingų intensyviam kvėpavimui ir transpiracijai. Vėliau, išsivysčius šaknų sistemai, aukštesnė temperatūra yra visada pageidaujama. Didelę reikšmę turi dirvos ar terpės temperatūra, kurioje daržovės auga. Nuo šios temperatūros priklauso sėklų dygimo energija.

Pavyzdžiui, iki 8°C įšilusioje dirvoje burokėlių sėklos sudygsta per 3 savaites, o 25°C – per 4 dienas nuo sėjos. Daržovių sėjos bei sodinimo laikas nustatomas atsižvelgiant į daržovių atsparumą šalnoms. Todėl joms atsparios daržovės sėjamos arba sodinamos anksti pavasari, o šilumamėgės – tik pavasario pabaigoje ar net vasaros pradžioje. Šioms paprastai stengiamasi parinkti šiltesnes, į pietų pusę nuolaidžias, bet nekalvotas ir nuo vėjų apsaugotas vietas.

Daržovių augintojai visada turi atsiminti, kad pavasarį būna šalnų, todėl turi būti pasirengę nuo jų saugoti augalus. Šilumamėgėms daržovėms daug žalos daro pavasario vėlyvosios ir rudens ankstyvosios šalnos. Todėl reikia vengti auginti šias daržoves lomose (daubose), nes jose susirenka šaltesnis oras ir anksčiausiai būna stipriausios šalinos. Daržovės nuo šalnų saugomos įvairiomis priemonėmis: pridengiamos popieriumi, pynėmis, žemėmis, eglišakėmis ir kt. Didesni daržovių plotai nuo šalnų kartais saugomi sudarant dūmų dangą, lietinant.

 

Temperatūra lauke per parą svyruoja. Šiltadaržiuose ją galima reguliuoti daržovės geriausiai dera, kai temperatūra atitinka jų biologinius poreikus. 

Įvairiose vystymosi fazėse ir per parą daržovėms reikia nevienodos optimalios temperatūros. Žinant įvairių daržovių optimalią temperatūrą, nurodytą lentelės skiltyje “apsiniaukusią dieną, galima kiekvienu momentu orientuotis, kokia turi būti tuo laiku temperatūra šiltnamује temperatūra priklauso nuo apšvietimo, todėl per parą labai svyruoja. Tačiau gamybinėmis sąlygomis pasitaiko dar didesniu jos svyravimų. 

Žemiausioje, kritinėje, temperatūroje (11°C) agurkai nustoja augti, aukščiausioje (39°C) – asimiliacijos medžiagos eikvojamos kvėpavimui, ir augalai taip pat nebeauga. “Nerosimyj 40″ veislės agurkai 5-7°C temperatūroje per 1-2 paras pradeda vysti, o per 3-6 paras žūva. Todėl šilta daržiuose temperatūrą reikia stropiai reguliuoti, o lauke sėti ir daigus sodinti tik tada, kai esti palankios sąlygos jiems augti.

Related Post

  • Article By :