Varlės Sode (Amphibia Rana)

Tai rupūžių bendradarbės, gaudančios skraidančius vabalus, žiogus, uodus, muses, moliuskus. Viena varlė per vasarą sugauna 1 300 uodų ir musių. Pas mus yra net 6 varlių rūšys: pievinė (rudoji), smailiasnukė, kūdrinė, ežerinė, kūmutė ir česnakinė. Kūdrinė ir ežerinė yra žalios, gražiai kurkia užsilipusios ant vandeny plūduriuojančio lapo ar pakrantės žolės. Daržuose gyvena rudoji. Varlių kūnas pakeltas į viršų, o ilgas liežuvis greitai pagauna kenkėjus. Užpakalinės kojos ilgos, tinka greitai šokinėti. Vandenyje pavasarį varlės paleidžia kurkulus, kurie susikibę plūduriuoja. Iš jų išsirita buožgalviai, kurie, nusimetę uodegas, straksi žolėje. Varles dera globoti. Gaila, kad ant kelių, kur jos šildosi, daugelį jų sutraiško automobiliai.

Related Post